This project is read-only.

Dokumentacja techniczna

Do stworzenia projektu "Artykles" zostały użyte następujące narzędzia:

1) XAMPP w wersji 3.2.1
Pobrany ze strony:
http://portableapps.com/apps/development/xampp
Została pobrana wersja Portable Light.
Z pakietu został użyty serwer Apache, bazy danych MySQL oraz interpreter skryptów PHP.

2) Notepad++ w wersji 0.9.3
Pobrany ze strony:
http://notepad-plus-plus.org/download/v6.6.2.html
Pobrana została wersja najbardziej aktualna (0.9.3).

3) Opera w wersji 12.17
Pobrana ze strony:
http://www.opera.com/pl/computer/windows
Pobrana została wersja najbardziej aktualna (12.17).

4) Git w wersji 1.9.0
Pobrany ze strony:
http://git-scm.com/downloads

5) Selenium IDE w wersji 1.5
Pobrany ze strony:
http://docs.seleniumhq.org/download/
Ściągnięty został dodatek do przeglądarki Opera w wersji 12.17.

Serwer Apache, MySQL, interpreter PHP

Narzędzie XAMPP zostało użyte w celu symulacji serwera, bazy danych oraz interpretera PHP. Uzyskano możliwość bieżącego sprawdzania oraz testowania napisanego kodu.

Edycja kodu źródłowego

Kod źródłowy został napisany w programie Notepad++.

Przeglądarka internetowa

Przeglądarka internetowa Opera została użyta do zaopatrzenia w powyższe narzędzia oraz w celu sprawdzania postępów tworzenia wyżej wymienionego projektu.

Tworzenie repozytorium

Program Git pozwolił na utworzenie repozytorium. Dane były w żądanym momencie uaktualniane na serwerze, oraz na komputerze lokalnym, co znacznie usprawniło pracę nad projektem. Wszystkie potrzebne pliki znajdują się w głównym katalogu repozytorium.

Testy akceptacyjne

Selenium IDE poprzez wykonane testy, pozwoliło upewnić się, że oprogramowanie jest odpowiedniej jakości.

Baza danych MySQL

Baza danych znajduję sie w katalogu głównym repozytorium pod nazwą artykles.sql. Bazą MySQL zarządzałem poprzez PHPmyadmin znajdujący się pod następującym adresem : localhost/phpmyadmin. Baza lokalnie nie jest zabezpieczona żadnym hasłem, nazwa użytkownika :root. Łączenie z bazą danych wykonuję poprzez następujące polecenie w kodzie: $connection = @mysqlconnect('localhost', 'root,' '). W miejsce pomiędzy pierwszymi apostrofami wpisujemy wpisujemy adres serwera, w naszym przypadku korzystamy lokalnie, wiec wpisujemy 'localhost' w drugich apostrofach po przecinku wpisujemy nazwę użytkownika, w tym przypadku 'root', a na koncu haslo, w naszym przypadku apostrofy są puste ponieważ użytkownik root nie jest zabezpieczony hasłem.

Last edited May 13, 2014 at 5:29 PM by JAROSLAWSTELMACH, version 15