This project is read-only.

System wyświetla dziesięć ostatnich artykułów, pogrubioną czcionką, wraz ze 100 pierwszym znakami treśći, czcionka normalna. Artykuły są posortowane według daty dodania, rosnąco- im nowszy tym wyżej na liście się znajduje. Po kliknięciu na wybrany artykuł użytkownikowi wyświetla się cały artykuł.
<!--?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?-->New Test

<!--?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?-->

 

New Test

New Test
open /documentation  
clickAndWait link=1. Wszystkie artykuły  
assertTextPresent link=Documentation artykuły
clickAndWait link=1. Wszystkie artykuły  
clickAndWait id=actionbar_editpage  
click id=saveWikiButton  
click id=EditTypeHtml  
click id=saveWikiButton  
click id=EditTypeHtml  
click id=mce_23-open  
click id=mce_38-text  

Last edited Apr 15, 2014 at 3:40 PM by JAROSLAWSTELMACH, version 8