This project is read-only.

System po kliknięciu przez użytkownika wybranego artykułu, wyświetla cała treść wraz z datą dodania i autorem tekstu.
New Test

<!--?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?-->

 

New Test

New Test
open /documentation  
clickAndWait link=1. Wszystkie artykuły  
assertTextPresent link=Documentation artykuły
clickAndWait link=1. Wszystkie artykuły  
clickAndWait id=actionbar_editpage  
click id=saveWikiButton  
click id=EditTypeHtml  
click id=saveWikiButton  
click id=EditTypeHtml  
click id=mce_23-open  
click id=mce_38-text  

Last edited Apr 15, 2014 at 3:42 PM by JAROSLAWSTELMACH, version 4