This project is read-only.
Sytem umożliwia dodanie nowego artykułu, poprzez podanie autora artykułu, tekstu, data dodawana jest automatycznie. Możliwość dodania nowego artykułu posiadają jedynie moderatorzy strony.

Last edited Apr 15, 2014 at 2:00 PM by JAROSLAWSTELMACH, version 3