This project is read-only.
System umożliwia dodanie nowego artykułu, możliwość taką posiada moderator, dodając tekst, autora, data ustawiana jest automatycznie.

Last edited Apr 15, 2014 at 1:51 PM by JAROSLAWSTELMACH, version 2